QMS, EMS a energetická politika

CHARAKTERISTIKA

ENESA A.S. MÁ ZAVEDEN INTEGROVANÝ SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ KVALITY, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

Politika kvality

Zdroje energie a rozvody s výkonem do 50 MW

Základní cíl společnosti ENESA a.s. spočívá v plnění a překračování požadavků zákazníka za účelem neustálého zvyšování zákazníkovy spokojenosti.

Jako nejdůležitější požadavky zákazníka vidíme:

 • dosažení smluvně sjednaných parametrů zakázky
 • vysokou spokojenost s kvalitou námi poskytovaných služeb
 • dodržování sjednaných termínů
 • ochotu společnosti řešit zákazníkovy potíže s realizací naší zakázky
 • péči o zákazníka před, v průběhu a po skončení realizace zakázky

Vedení společnosti se pro splnění zákazníkových požadavků zavazuje:

 • k neustálému zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců
 • ke spolupráci s kvalitními dodavateli a subdodavateli
 • dodržovat a neustále zlepšovat integrovaný systém řízení
 • dodržovat právní, bezpečnostní a smluvní předpisy
 • na základě požadavků zákazníka stanovovat a přezkoumávat cíle integrovaného systému

Od našich zaměstnanců očekáváme:

 • vysoké pracovní nasazení a odpovědnost za kvalitu odvedené práce
 • pochopení požadavků zákazníka
 • zákaznicky orientovaný přístup k práci
 • pochopení důležitosti ochrany životního prostředí
 • dodržování požadavků integrovaného systému

Politika ochrany životního prostředí

Vedení společnosti se ve vztahu k životnímu prostředí zavazuje:

 • k neustálému zlepšování a prevenci znečištění
 • dodržovat právní předpisy
 • neustále udržovat havarijní připravenost na situace, které mohou mít negativní dopad na životní prostředí
 • dodržovat a neustále zlepšovat integrovaný systém řízení
 • na základě významných environmentálních aspektů a legislativních požadavků stanovovat a přezkoumávat cíle integrovaného systému řízení

Energetická politika

 • Snižování energetické náročnosti našich zákazníků je posláním naší společnosti.
 • Ve vztahu k naší každodenní činnosti je základním cílem naší společnosti efektivní využívání energií. Chceme zabránit jakémukoliv plýtvání energiemi.

Energetická politika

 • efektivně plánovat a organizovat služební cesty
 • při nákupu automobilů zohledňovat jejich spotřebu pohonných hmot
 • při nákupu elektrospotřebičů zohledňovat jejich energetickou náročnost
 • provádět řádnou údržbu infrastruktury společnosti
 • na základě významných energetických aspektů a legislativních požadavků stanovovat a přezkoumávat cíle integrovaného systému

Pro zamezení plýtvání energiemi se zavazujeme analyzovat efektivitu spotřeby elektřiny, plynu, vody a pohonných hmot.