TECHNICKÝ SPECIALISTA/SPECIALISTKA EPC A DB

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Tvorba technických řešení v rámci přidělených projektů.

 • Příprava realizace projektů po technické stránce.

 • Spolupráce při realizaci projektů.

 • Příprava podkladů pro reportování stavu realizace projektů směrem dovnitř projektového týmu i k zadavateli projektu.

 • Řízení finančních zdrojů, nákladů, výnosů na přidělených částech projektů.

 • Sledování a identifikace rizik a příležitostí v přidělené části projektu.

 • Správa projektové dokumentace.

 • Zajištění požadované kvality projektů.

 • Příprava podkladů k vyhodnocení projektů a závěrečných zpráv.

 • Spolupráce s ostatními členy realizačního týmu.

 • Dodržování časového a finančního plánu v přidělené části projektu.

 • Koordinace postupů prací a návazností činností přidělené technické oblasti v rámci projektu.

 • Komunikace v rámci týmu a informování PM o aktuálním stavu projektů.

Popis pozice v PDF

STAVBYVEDOUCÍ, HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Řízení veškeré činnosti při realizaci projektu.

 • Zodpovědnost za termíny, kvalitu, bezpečnost práce.

 • Zodpovědnost za sestavení a dodržování harmonogramu a jeho aktualizace.

 • Koordinace činnosti a harmonogramu: projekt, vlastní subdodávky, kusové dodávky. Řízení podřízených.

 • Zodpovědnost za finanční toky v rámci projektů.

 • Projednávání dodatků SoD se subdodavateli.

 • Dodržování ISO.

Popis pozice v PDF

SPECIALISTA SERVISU

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Administrativně technické zajištění servisních prací (smlouvy, reklamační protokoly

 • Provádění oprav, údržby a servisní činnosti energetických zařízení, topných systémů, zdrojů tepla, tepelných a vodovodních zařízení, kotelen a výměníkových stanic.

 • Organizace drobnějších reklamací – návrh řešení, objednání subdodavatelských prací a zajištění s tím související administrativy včetně zadávání údajů do systému RSV.

 • Optimalizace chodu energetických zařízení.

 • Servis, údržba a seřízení čerpadel.

 • Plnění systémů upravenou vodou.

 • Kontrola složení topné vody a zajištění chemické úpravy.

 • Účast při předávání staveb.

Popis pozice v PDF

PŘÍPRAVÁŘ(KA) VÝROBY/ROZPOČTÁŘ(KA)

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Tvorba rozpočtů a kalkulací v programu KROS.

 • Tvorba dodatečných více a méně prací ve vztahu k investorovi

 • Tvorba dodatečných více a méně prací ve vztahu k subdodavatelům

 • Komunikace s technickým dozorem investora a zástupci subdodavatelů ve spolupráci s odpovědným stavbyvedoucím zakázky

 • Čtení a kontrola projektové dokumentace pro potřeby dodatečně vyvolaných změn

Popis pozice v PDF

BRIGADA

Na pražských kolejích ČVUT Hlávkova, Sinkuleho, Dejvická, Orlík, Podolí a Strahov právě probíhá modernizace formou energetických služeb se zárukou úspor (EPC).

Více o projektu najdete v sekci Aktuality na webu ENESA.

Hledáme šikovné lidi, kteří si chtějí přivydělat manuální prací přímo na kolejích, ale i jinde, těmito činnostmi:

 • Pomoc při výměně svítidel

 • Montáž perlátorů na umyvadlových a sprchových bateriích

 • Osazení a nastavení termostatických hlavic na topná tělesa a další práce, kde odměna se bude odvíjet od počtu vyměněných prvků. Práci si lze v zadaném období rozplánovat dle vlastních časových možností.

 • Uvítáme však i pomoc s kvalifikovanějšími a složitějšími úkoly, kde odměna bude závislá na počtu odpracovaných hodin:

 • Drobné projekční práce

 • Podpora stavbyvedoucího

 • Podpora projektového managera

 • Zajištění požárního dohledu

Více informací o nabídce v PDF