BRIGADA

Na pražských kolejích ČVUT Hlávkova, Sinkuleho, Dejvická, Orlík, Podolí a Strahov právě probíhá modernizace formou energetických služeb se zárukou úspor (EPC).

Více o projektu najdete v sekci Aktuality na webu ENESA.

Hledáme šikovné lidi, kteří si chtějí přivydělat manuální prací přímo na kolejích, ale i jinde, těmito činnostmi:

 • Pomoc při výměně svítidel

 • Montáž perlátorů na umyvadlových a sprchových bateriích

 • Osazení a nastavení termostatických hlavic na topná tělesa a další práce, kde odměna se bude odvíjet od počtu vyměněných prvků. Práci si lze v zadaném období rozplánovat dle vlastních časových možností.

 • Uvítáme však i pomoc s kvalifikovanějšími a složitějšími úkoly, kde odměna bude závislá na počtu odpracovaných hodin:

 • Drobné projekční práce

 • Podpora stavbyvedoucího

 • Podpora projektového managera

 • Zajištění požárního dohledu

Více informací o nabídce v PDF

UCETNI

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Komplexní účetní agenda včetně samotného účtování mimo mzdovou agendu (závazky, pohledávky, fakturace, banky, pokladny, interní doklady, majetek).

 • Správa a kontrola vytvořených dokladů.

 • Měsíční a roční závěrkové práce.

 • Příprava daňových přiznání a hlášení (DPH, Kontrolní hlášení, Silniční daň).

 • Příprava měsíčního reportingu pro interní účely.

 • Spolupráce na zabezpečení veškeré činnosti spojené s interním a externím výkaznictvím.

Popis pozice v PDF

SPECIALISTA EKONOMIKY

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Kontrola náležitostí účetních dokladů a jejich evidence.

 • Samostatné účtování vybraných účetních operací do účetních.

 • Administrace zakázek (objednávky, předávací protokoly, archivace).

 • Vyhodnocování zakázek po ekonomické stránce.

 • Sestavování a trvalé udržování kapacitních plánů, objednávky subdodávek, předávání podkladů pro pravidelné vyhodnocování střediska.

 • Pravidelná aktualizace podkladů a předpisů pro práci střediska..

 • Správa a zajištění inventarizace majetku a závazků.

 • Plní další úkoly dle požadavků nadřízených v rámci sjednaného druhu práce.

Popis pozice v PDF

SPECIALISTA STRATEGICKÉHO NÁKUPU

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Pozice podřízená vedoucímu oddělení nákupu.

 • Spoluvytváření a implementace strategie nákupu v přidělených komoditách.

 • Provádění výběru dodavatelů zboží a služeb, sjednávání cen a smluv s dodavateli, evidence.

 • Správa systému strategických partnerství, hodnocení a rozvoj dodavatelů, vedení příslušné dokumentace

 • Kooperace s interními úseky firmy (projekce, obchod, příprava, výroba)./p>

 • Údržba nákupních dat v systému Řízení stavební výroby (databáze, podmínky, IRL).

 • Plánování a snižování nákladů na služby a komponenty/materiál.

 • Zajišťování dodávek strategicky nakupovaných komponent na stavby (logistika).

 • Zajišťování kontroly, evidence a zpětného vracení zboží dodavatelům ze staveb.

 • Reporting managementu společnosti.

Popis pozice v PDF

PŘÍPRAVÁŘ(KA) VÝROBY / ROZPOČTÁŘ(KA)

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Tvorba rozpočtů a kalkulací v programu KROS.

 • Čtení a kontrola projektové dokumentace pro potřeby CN.

 • Hledání časových, materiálových i finančních optimalizací/úspor v projektech.

 • Analýza rizik řešené zakázky, identifikace nadhodnocených/chybějících částí rozpočtů.

 • Zajišťování, příprava a zpracování podkladů k cenovým nabídkám, smlouvám a pro realizaci obchodních zakázek.

 • Zajištění prohlídek v rámci přípravy CN, předání/doručení CN při „otvírání obálek“.

 • Selekce a jednání se s dodavateli klíčových komponent (strategickými dodavateli).

 • Selekce a jednání se subdodavateli služeb.

 • Spolupráce při přípravě zakázky v rámci obchodního úseku a napříč firmou (projekce, realizace).

 • Vyhodnocování nabídek a zakázek.

Popis pozice v PDF

STAVBYVEDOUCÍ, HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Řízení veškeré činnosti při realizaci projektu.

 • Zodpovědnost za termíny, kvalitu, bezpečnost práce.

 • Zodpovědnost za sestavení a dodržování harmonogramu a jeho aktualizace.

 • Koordinace činnosti a harmonogramu: projekt, vlastní subdodávky, kusové dodávky. Řízení podřízených.

 • Zodpovědnost za finanční toky v rámci projektů.

 • Projednávání dodatků SoD se subdodavateli.

 • Dodržování ISO.

Popis pozice v PDF

PROJEKTOVÝ MANAŽER/KA EPC A D&B

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Řízení projektu ve všech jeho fázích - realizace, monitoring a reporting, předání, vyhodnocení a uzavření.

 • Komunikace se zákazníkem

 • Spolupráce na výběrových řízeních a smluvním zabezpečení projektu.

 • Stanovení časového a finančního plánu realizace projektu.

 • Sestavení, vedení a řízení projektového týmu, včetně podpory a motivování jednotlivých členů

 • Koordinace postupů prací a návazností činností v jednotlivých fázích projektu

 • Řízení všech dostupných zdrojů v projektu – dodavtelských, finančních

 • Reportování stavu realizace projektu směrem dovnitř projektového týmu i směrem ven na stranu zadavatele projektu a vedení dotčených společností.

 • Řízení změn v projektu.

 • Zajištění předání výstupů z projektu a jejich akceptace zúčastněnými stranami.

 • Kontrola zpracování kompletní dokumentace k projektu.

 • Zodpovědnost za dodržení nákladů, výnosů a cashflow projektu.

 • Řízení kvality projektu, včetně kontroly dodržování zásad BOZP

 • Reporting vedení společnosti

Popis pozice v PDF