MANAŽER REALIZACE

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Vedení, koordinace a organizace práce týmu stavbyvedoucích

 • Plánování, příprava, koordinace a termínová kontrola realizovaných projektů

 • Zodpovědnost za ekonomické parametry zakázek

 • Monitoring a kontrola rozpracovaných stavebních zakázek

 • Plánování realizačních kapacit svěřeného týmu

 • Řešení nestandardních/neočekávaných situací na stavbách

 • Řízení a korekce technologických a pracovních postupů realizace

 • Kontrola a nastavování bezpečnosti práce na stavbách

 • V případě potřeby korekce organizace výstavby

 • Odpovědnost za termíny a kvalitu práce

 • Interní reporting, účast na kontrolních dnech projektu

 • Komunikace s externími partnery, včetně jejich koordinace

Popis pozice v PDF

PROJEKTOVÝ MANAŽER/MANAŽERKA EPC A DB

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Řízení projektu ve všech jeho fázích od přípravy, přes realizaci po předání a vyhodnocení projektu.

 • Spolupráce na výběrových řízeních a smluvním zabezpečení projektu.

 • Stanovení časového a finančního plánu realizace projektu.

 • Sestavení, vedení a řízení projektového týmu, včetně podpory a motivování jednotlivých členů.

 • Koordinace postupů prací a návazností činností v jednotlivých fázích projektu.

 • Řízení všech zdrojů v rámci projektu – dodavtelských, finančních.

 • Řízení změn v projektu.

 • Zodpovědnost za dodržení plánovaných nákladů, výnosů a cashflow projektu.

 • Kontrola zpracování kompletní dokumentace k projektu.

 • Reportování stavu realizace projektu jak směrem dovnitř společnosti, tak směrem ven na stranu zadavatele projektu.

 • Řízení kvality projektu, včetně kontroly dodržování zásad BOZP.

 • Spolupráce s ostatními členy realizačního týmu.

 • Komunikace a rozvoj vztahu se zákazníkem, budování dobrého jména společnosti.

Popis pozice v PDF

TECHNICKÝ SPECIALISTA/SPECIALISTKA EPC A DB

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Tvorba technických řešení v rámci přidělených projektů.

 • Příprava realizace projektů po technické stránce.

 • Spolupráce při realizaci projektů.

 • Příprava podkladů pro reportování stavu realizace projektů směrem dovnitř projektového týmu i k zadavateli projektu.

 • Řízení finančních zdrojů, nákladů, výnosů na přidělených částech projektů.

 • Sledování a identifikace rizik a příležitostí v přidělené části projektu.

 • Správa projektové dokumentace.

 • Zajištění požadované kvality projektů.

 • Příprava podkladů k vyhodnocení projektů a závěrečných zpráv.

 • Spolupráce s ostatními členy realizačního týmu.

 • Dodržování časového a finančního plánu v přidělené části projektu.

 • Koordinace postupů prací a návazností činností přidělené technické oblasti v rámci projektu.

 • Komunikace v rámci týmu a informování PM o aktuálním stavu projektů.

Popis pozice v PDF

STAVBYVEDOUCÍ, HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Řízení veškeré činnosti při realizaci projektu.

 • Zodpovědnost za termíny, kvalitu, bezpečnost práce.

 • Zodpovědnost za sestavení a dodržování harmonogramu a jeho aktualizace.

 • Koordinace činnosti a harmonogramu: projekt, vlastní subdodávky, kusové dodávky. Řízení podřízených.

 • Zodpovědnost za finanční toky v rámci projektů.

 • Projednávání dodatků SoD se subdodavateli.

 • Dodržování ISO.

Popis pozice v PDF

PŘÍPRAVÁŘ(KA) VÝROBY/ROZPOČTÁŘ(KA)

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Tvorba rozpočtů a kalkulací v programu KROS.

 • Tvorba dodatečných více a méně prací ve vztahu k investorovi

 • Tvorba dodatečných více a méně prací ve vztahu k subdodavatelům

 • Komunikace s technickým dozorem investora a zástupci subdodavatelů ve spolupráci s odpovědným stavbyvedoucím zakázky

 • Čtení a kontrola projektové dokumentace pro potřeby dodatečně vyvolaných změn

Popis pozice v PDF

BRIGADA

Na pražských kolejích ČVUT Hlávkova, Sinkuleho, Dejvická, Orlík, Podolí a Strahov právě probíhá modernizace formou energetických služeb se zárukou úspor (EPC).

Více o projektu najdete v sekci Aktuality na webu ENESA.

Hledáme šikovné lidi, kteří si chtějí přivydělat manuální prací přímo na kolejích, ale i jinde, těmito činnostmi:

 • Pomoc při výměně svítidel

 • Montáž perlátorů na umyvadlových a sprchových bateriích

 • Osazení a nastavení termostatických hlavic na topná tělesa a další práce, kde odměna se bude odvíjet od počtu vyměněných prvků. Práci si lze v zadaném období rozplánovat dle vlastních časových možností.

 • Uvítáme však i pomoc s kvalifikovanějšími a složitějšími úkoly, kde odměna bude závislá na počtu odpracovaných hodin:

 • Drobné projekční práce

 • Podpora stavbyvedoucího

 • Podpora projektového managera

 • Zajištění požárního dohledu

Více informací o nabídce v PDF