ENESA a.s. je český poskytovatel energetických služeb. Společnost byla založena v říjnu 2005. Jejím hlavním cílem bylo vyvíjet a realizovat projekty EPC. U zrodu společnosti stál zkušený tým, který už v roce 1993, tedy dlouho před vznikem ENESA a.s., „přivezl“ metodu EPC z USA do Čech a v pozdějších letech se podílel na prvních velkých EPC projektech v České republice.

Od samotného počátku svojí existence se tak společnost věnuje koncepční přípravě a realizaci projektů EPC, jejich financování a energetickému poradenství. Jak se společnost rozvíjela, vyvíjel se i samotný koncept EPC. Dnes je neodmyslitelnou součástí každého projektu EPC - kromě přípravy a realizace investičních energeticky úsporných opatření - také dlouhodobý energetický management u našich zákazníků.

Dnes ENESA a.s. nabízí a realizuje celé spektrum energetických služeb: od poradenství až po realizaci větších investičních projektů a poskytování služeb energetického managementu. Investiční projekty realizujeme především prostřednictvím EPC. Není to ale jediná možnost. Lze využít i standardní dodavatelský způsob.

Za 12 let své existence ENESA implementovala energeticky úsporná opatření v 205 objektech. Při celkové investici přesahující 1 miliardu korun ušetřily její projekty provozní náklady v kumulované výši přes 800 mil. Kč a tato úspora s každým dalším dnem dále narůstá.

Kvalitu služeb společnosti ENESA dokládají významná ocenění. V roce 2014 přiznala Evropská iniciativa pro energetické služby (EESA) projektu v Nemocnici Jihlava titul „Nejlepší evropský projekt energetických služeb“. V roce 2009 obdržela společnost ENESA od EESA ocenění „Nejlepší evropský poskytovatel energetických služeb za rok 2009“. O rok později si odnesla titul „Nejlepší projekt v kategorii OHEŇ“ z národního kola ankety E. ON Energy Globe Award 2010 za projekt EPC v Národním divadle.

V prosinci 2015 odkoupila majoritní podíl v ENESA a.s. společnost ČEZ ESCO, a.s., stali jsme se tak součástí Skupiny ČEZ, a.s