Školy Pardubického kraje

Školy Pardubického kraje
Školy Pardubického kraje

Rok zahájení projektu: 2007

Počet objektů: 36

Investice bez DPH: 50 503 105

Garantovaná roční úspora v Kč: 8 770 000

Délka trvání projektu (v letech): 12

V  Pardubickém kraji byly v letech 2007 až 2008 realizovány čtyři rozsáhlé energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC, které kromě nemocnic a ústavů sociální péče řeší také školy.

Úkolem bylo snížení nákladů zejména na vytápění a přípravu TUV v celkem 36 školských objektech,  kam patří střední školy, učiliště, vyšší odborné školy, domovy mládeže a školní jídelny.

V některých objektech došlo k úplné rekonstrukci nebo modernizaci systému výroby a distribuce tepla. Ve většině pak byl instalován individuální systém regulace vytápění po jednotlivých místnostech DIRC (direct individual room control system). Tento systém umožňuje nastavovat topné režimy a tím ideálně přizpůsobovat dodávku tepla zejména časovým potřebám jednotlivých místností podle jejich skutečného využití. Nastavení režimů je možné buďto lokálně nebo z centrálního dispečinku dodavatele.