Nemocnice Svet zdravia

Nemocnice Svet zdravia
Nemocnice Svet zdravia

Rok zahájení projektu: 2015 - 2016

Počet objektů: 3

Investice bez DPH: 48 600 000

Garantovaná roční úspora v Kč: 9 720 000

Délka trvání projektu (v letech): 5

Společnost Svet zdravia je provozovatelem 17 nemocnic na Slovensku. Tři z nich: Trebišov, Svidník a Dunajská Streda prošly během let 2015 a 2016 rozsáhlou rekonstrukcí, zejména kotelen a rozvodů tepla a teplé vody. 

Výrazné snížení nákladů na vytápění přinesl nově nainstalovaný systém individuální regulace teploty v jednotlivých místnostech (IRC). Pro pacienty to znamená, že při dodržení tepelného komfortu nedochází ke zbytečnému přetápění nebo nedotápění těchto místností. Systém odstranil také problém přetápění chodeb, veřejných WC a dalších místností, kde se dlouhodobě nikdo nezdržuje. 

K energetickým službám se zárukou úspor (EPC) neoddělitelně patří také energetický management. Všechny nemocniční objekty jsou napojeny na dispečink, který nepřetržitě sleduje a zaznamenává provozní data a informace o spotřebě energie, vody a plynu. Průběžná analýza těchto dat přispěje k dalšímu zvýšení efektivity komplexu energeticky úsporných opatření.  Více informací najdete zde