Český Těšín

Český Těšín
Český Těšín

Rok zahájení projektu: 2014

Počet objektů: 20

Investice bez DPH: 31 208 209

Garantovaná roční úspora v Kč: 3 523 000

Délka trvání projektu (v letech): 10

EPC projekt v Českém Těšíně zahrnoval celkem 20 objektů, z toho 16 školských, sídlo městského úřadu a městské policie, dále učebnu plavání a tělocvičnu v Masarykových sadech. 

Součástí modernizace energetického hospodářství v těchto objektech byla  rekonstrukce 7 kotelen,  kam bylo osazeno 8 nových kondenzačních kotlů. Nově byly vyměněny původní radiátorové kohouty za termostatické ventily, které byly v hlavních provozních místnostech osazeny termoelektrickými  hlavicemi systému IRC (individual room control). Sběrnicové termoelektrické hlavice byly napojeny na centrální dispečink, dále bylo  zapojeny řídící sestavy do vnitřní počitačové sítě (Ethernet).

Vybraná světla byla vyměněna  za nové úsporné světelné zdroje, přičemž byla zachována minimálně stejná svítivost, jakou měl zdroj původní. Součástí projektu bylo také osazení vodovodních baterií úspornými perlátoy, na WC nyní šetří vodu průtokové regulátory WC Stop.