KDO JSME:

 • ENESA a.s. je zkušeným a úspěšným poskytovatelem energetických služeb metodou EPC a dodavatelem energetických staveb.

 • Realizovali jsme například projekt EPC v Národním divadle, který je mediálně nejcitovanějším energeticky úsporným projektem v ČR.

 • Naše projekty ročně ušetří energie za 240 mil. korun.

 • Nabízíme a realizujeme chytré projekty, které jsou komfortní a zároveň energeticky úsporné.

BENEFITY

 • 5 týdnů dovolené

 • Stravenky

 • Kafetérie - štědrý roční příspěvek na nákup zboží nebo na různé volnočasové aktivity

 • Flexibilní pracovní doba s možností napracovat si hodiny

 • Firemní akce

 • Podpora odborného, ale i osobnostního vzdělávání

 • Home office (po zapracování a domluvě s nadřízeným)

 • Služební telefon

 • Káva a čaj zdarma na pracovišti

ODBORNÝ PROJEKTANT (M/Ž)

ZA CO BUDETE ZODPOVĚDNÝ/Á?

 • Provádění průzkumů potřebných ke zpracovávání jednotlivých typů projektové dokumentace včetně vazeb na stávající stav.

 • Samostatné vypracování a projednání přípravných dokumentací a projektů technických staveb a technologických zařízení v souladu s platnými předpisy, včetně jejich projednání s příslušnými orgány a organizacemi.

 • Zpracování úvodních a prováděcích projektů včetně provozních návazností, časových průběhů, rozpočtů a zajišťování autorského dozoru.

 • Organizování projekčních prací, projednávání územně plánovacích podkladů a dokumentací.

 • Vypracování dispozičních a konstrukčních řešení a technických výpočtů stavebních částí a technologických zařízení.

 • Zpracování finančních rozpočtů stavebních a provozních souborů.

 • Provádění technické koordinace navazujících profesí.

 • Spolupráci na vypracování tendrové dokumentace k výběru dodavatelů.

 • Vyhodnocování nabídek dodavatelů technologických zařízení staveb.

 • Aktivní spolupráci s vedoucím projektové skupiny a hlavním inženýrem projektů.

Další informace

OBCHODNĚ TECHNICKÝ MANAŽER V ENERGETICE (M/Ž)

CO BUDE VAŠÍM ÚKOLEM?

 • Vytvářet a realizovat nabídky na základě poptávky od zákazníků (veřejný sektor / průmysl) v oblasti malé a střední energetiky se zaměřením na tepelnou energetiku.

 • Koordinovat přípravy projektu, úzce spolupracovat s úsekem projekce, cenovým oddělením (příprava) a výrobou (realizací). Navrhovat harmonogram projektu i financování dodavatelského systému.

 • Samostatně komunikovat se zákazníkem v různých fázích tvorby nabídky až do chvíle předání zakázky do realizace.

 • Spolupracovat v rámci obchodního týmu na stanovení obchodní strategie a následně zodpovídat za část plnění obchodního plánu společnosti.

 • Kvalitně zpracovávat obchodní nabídky, zajišťovat podklady potřebné pro přípravu nabídky, včetně zpracování její obchodně-technické části (s využitím podpory ostatních oddělení).

 • Identifikovat, analyzovat a vyhodnocovat rizika spojená s obchodními příležitostmi či s obchodním případem.

Další informace