ENESA hostila konsorcium evropského projektu QUANTUM

11. prosinec

ENESA hostila konsorcium evropského projektu QUANTUM

Ve dnech 1. a 2. prosince 2016 se v Praze sešel řídící výbor mezinárodního projektu QUANTUM, jehož členem je i společnost ENESA. Cílem projektu, který spadá do rámcového programu pro výzkum a inovace EU Horizon 2020, je vyvinout a otestovat nástroje a postupy pro zavedení procesu řízení kvality během celého životního cyklu budov a tím dosáhnout dalších úspor provozních nákladů.

Prosincové setkání mělo organizační charakter: hodnotil se současný stav plnění jednotlivých úkolů a hovořilo se o dalším postupu.  Důležitým bodem programu byla diskuse na téma ukládání a vyhodnocování výsledků testování a jak urychlit získávání informací pomocí dotazníků uživatelského komfortu. Podle harmonogramu by do konce roku 2017 měly být k dispozici data ze 120 budov z několika evropských zemí.

Pozitivně byla hodnocena implementace nástrojů ve třech budovách: v pražském Rudolfinu, které si účastníci mohli prohlédnout osobně a také v administrativní budově ve Vídni a administrativní budově univerzitního kampusu v Braunschweigu. V Rudolfinu bude ENESA s pomocí moderních softwarových nástrojů kontrolovat chod vzduchotechnických jednotek a chladících strojů. Bude tak dosaženo optimálního nastavení a provozu řídicího systému a všech jeho komponent, a tím i ke snížení provozních nákladů.

Součástí programu dvoudenního jednání byla také prohlídka Kongresového centra Praha, kde ENESA realizuje jeden z největších projektů EPC v ČR.

V neposlední řadě se také řešil výběr budov pro druhou fázi projektu, ve které se k testování softwarových a hardwarových nástrojů přidá i testování služeb a obchodních modelů a jejich zakomponování do procesu řízení kvality provozu budov. Jejich návrhem se konsorcium bude zabývat v následujícím období.

Více o projektu Quantum najdete zde.