ENESA v roce 2016

12. leden

ENESA v roce 2016
ENESA v roce 2016
ENESA v roce 2016
ENESA v roce 2016
ENESA v roce 2016
ENESA v roce 2016

Loňský rok byl pro českou ekonomiku rokem úspěšným. Stejně tak pro společnost ENESA. Seznamte se s děním ve společnosti ENESA v roce 2016 prostřednictvím čísel. 

29

Počet aktivních energeticky úsporných projektů, využívajících energetické služby se zaručeným výsledkem (EPC).

203

Počet objektů, ve kterých aktuálně sledujeme okamžitou spotřebu energie a navrhujeme další možné úspory.

37 945

Počet radiátorů v objektech po celé ČR, které na dálku řídíme prostřednictvím našeho dispečinku individuální regulace vytápění.

24 762

Počet místností vytápěných těmito dálkově řízenými radiátory

244 980 497

Za tuto částku v Kč jsme realizovali technologická i organizační úsporná opatření v  loňských největších projektech EPC :

- v Kongresovém centru Praha,

- v městských objektech Jablonce nad Nisou,

- v podniku BUZULUK a.s. Komárov a

- ve dvou nemocnicích sítě Svet zdravia na Slovensku.

Investice se jim vrátí v podobě uspořené energie.

140 944 863

korun jsme se smluvně zavázali ušetřit v roce 2016 našim zákazníků na provozních nákladech.

157 042 394

korun nakonec uspořili naši zákazníci díky projektům EPC, což je 16,1 mil. korun navíc.

300

O tolik TJ klesla spotřeba energie (tepla, plynu a elektřiny) našim zákazníkům v roce 2016 ve srovnání se stavem před realizací projektů EPC, což odpovídá energii, kterou na vytápění spotřebují  Mariánské Lázně.  

24 860

t CO2 nebylo zbytečně vypuštěno do ovzduší.

9 439

GJ odpadního tepla jsme využili v rámci našich projektů.

39 500

kWh elektřiny vyrobily  fotovoltaické panelů na střeše Národního divadla.

522 000 000

 m3 vzduchu nemuselo být upraveno a dopraveno (ohřev, chlazení, elektřina pro ventilátory) do objektu Národního divadla díky řízení vzduchotechniky našim systémem OPERETA.

120

Počet objektů zapojených do mezinárodního projektu QUANTUM, na němž se podílí i ENESA, a jehož cílem je vyvinout a otestovat nástroje na další snižování provozních nákladů během celého životního cyklu budov. Získané poznatky využijeme v praxi ve prospěch našich klientů.

2

Počet nově přijatých zaměstnanců. Tým ENESA nyní čítá 26 osob.

3,840

Váha nového přírůstku v kg, míra 51 cm, jméno Maruška. Další minimálně dva už jsou na cestě.

35

Procento běžců mezi zaměstnanci, z toho 4 maratonci.

5 500

Počet ujetých kilometrů na kole do práce.

 

+ půlka dětského hřiště u MŠ Vlasákova, která je součástí EPC projektu Odpovědné školy MČ Prahy 13 a na kterou přispěla ENESA z nadúspor. Děkujeme za přízeň všem našim zákazníkům, partnerům, ale i kolegům z oblasti EPC a věříme, že i díky ní se podaří tato čísla v roce letošním překonat.