QUANTUM: úspory = komfort

10. červenec

QUANTUM: úspory = komfort
QUANTUM: úspory = komfort

Úkolem evropského projektu QUANTUM, jehož součástí je i ENESA, je do roku 2020 vyvinout a otestovat nástroje a modely služeb, které umožní snížit spotřebu energie v budovách díky optimalizaci provozování. Konsorcium 14 partnerů nyní intenzivně pracuje mj. na ověřování nástrojů a modelů služeb v 15 objektech, ale také prezentuje problematiku na různých akcích. Informace o nejdůležitějších aktivitách projektu QUANTUM, který je částečně hrazen z fondu HORIZON 2020 přináší červnový newsletter.

Z aktivit českých partnerů projektu upozorňuje newsletter na výzkum vnímání kvality vnitřního prostředí na ČVUT. I zde se potvrdilo, že chybně zaváděné a následně nesprávně provozované systémy řízení budov, které nebývají podloženy vhodnými a ucelenými systémy řízení kvality energetické náročnosti mohou být příčinou rozdílů mezi očekávanou a reálnou energetickou náročností budov po celou dobu jejich životního cyklu. Do výzkumu ČVUT zahrnulo zaměstnance z rozdílných typů budov, od objektů ze 70. let až po budovy s nulovou spotřebou energie. Výsledky poukázaly na specifické problémy, a pro každou z analyzovaných budov z výzkumu vyplynuly návrhy na zlepšení.

Další akcí byla přednáška na téma Kvalita vnitřního prostředí v budovách s nízkou spotřebou energie prof. Ing. Karla Kabeleho, která zazněla v rámci doprovodného programu veletrhu Moderní vytápění 2017.

Nyní pracovní skupina, jejíž součástí je ENESA, připravuje druhou fázi testování nástrojů a služeb vyvíjených v rámci projektu. Výstupem budou v praxi použitelná doporučení a nejlepší postupy pro začlenění řízení kvality do procesu provozování budov, podpořená vhodnými softwarovými i hardwarovými nástroji.

Více informací najdete na webových stránkách projektu