V největší neratovické škole dnes platí za energii zlomek částky z roku 2014

12. únor

V největší neratovické škole dnes platí za energii zlomek částky z roku 2014

Neratovická základní škola 28. října prošla před čtyřmi lety důkladnou rekonstrukcí. Kromě zateplení obvodových zdí, nových oken a dveří bylo s využitím energetických služeb se zárukou úspor (EPC) modernizováno vytápění, příprava teplé vody a osvětlení. Při zachování tepelného komfortu se podařilo snížit současnou spotřebu el. energie, plynu a vody na 18 % částky, kterou platila škola s deseti pavilony před modernizací. Investici škola zaplatila z budoucích úspor za tři roky. Řešení pro ni připravila a realizovala společnost ENESA a.s. z ČEZ ESCO.

V roce 2013 stav školních objektů nebyl dobrý.  S  pomocí dotace z OPŽP se však v následujícím roce podařilo školu zateplit a provést řadu dalších nezbytných stavebních opatření.  Nutná byla i modernizace vytápění, což obnášelo rekonstrukci předávacích stanic centrálního zásobování teplem včetně modernizace systému měření a regulace a instalaci systému individuální regulace vytápění. „Po zavedení tohoto systému regulujeme teplo dle nastavených parametrů a dle potřeby v jednotlivých místnostech a částech školy a také podle rozvrhu ve škole. Během prvního roku jsme si trochu zvykali na chladnější prostory především na chodbách, ale regulací teplot jsme nakonec dosáhli toho, aby na škole bylo přiměřené teplo a zároveň abychom nepřetápěli a tím i šetřili. V současné době jsme spokojeni a jsme rádi, že tento projekt na škole proběhl, „ říká Miloslava Lamačová, ředitelka ZŠ.

Náklady na modernizaci vytápění, osvětlení a úspory vody byly spláceny z budoucích úspor energie, které tyto změny přinesly. Díky využití metody EPC měla škola od dodavatele smluvně zaručeno, že investice se jí nejpozději do tří let vrátí.  Minimální roční garantovaná výše úspor, která činila 1,415 mil. korun, však byla ve skutečnosti každoročně vyšší. Součet reálně ušetřených nákladů za tři roky překročil 6 mil. korun. Nová úsporná opatření jsou splacena a škole budou sloužit bez větších nákladů ještě řadu let.

Kdyby se škola dnes rozhodla spojit zateplení s modernizací vytápění, osvětlení a dalšími energeticky úspornými opatřeními realizovanými pomocí energetických služeb se zárukou úspor (EPC), „sáhla“ by si na vyšší dotaci, protože MŽP kombinaci zateplení a EPC od roku 2017 zvýhodňuje 5% zvýšením výše dotace.  Důvodem je jasná prokazatelnost úspor, která je jedním ze základních principů metody EPC.