OKNA OD GOČÁRA ZŮSTANOU, I TAK AVU UŠETŘÍ 3 MIL. KČ ROČNĚ ZA ENERGIE

23. červenec

OKNA OD GOČÁRA ZŮSTANOU, I TAK AVU UŠETŘÍ 3 MIL. KČ ROČNĚ ZA ENERGIE
OKNA OD GOČÁRA ZŮSTANOU, I TAK AVU UŠETŘÍ 3 MIL. KČ ROČNĚ ZA ENERGIE
OKNA OD GOČÁRA ZŮSTANOU, I TAK AVU UŠETŘÍ 3 MIL. KČ ROČNĚ ZA ENERGIE

Unikátní projekt jako první v Česku kombinuje metodu energetických úspor se zárukou (EPC) s dotacemi podle nových pravidel OPŽP. Realizace je náročná i vzhledem k tomu, že probíhá v památkově chráněných objektech, kde je nutné postupovat mimořádně citlivě. Poskytovatelem projektu je společnost ENESA, dceřiná společnost z ČEZ ESCO.

AVU je vysoká škola, která z veřejných prostředků během 10letého projektu uspoří nejméně 31,6 milionu korun. ENESA toho dosáhne zejména zlepšením tepelných vlastností objektů a renovací technologie. Projekt bude mít zároveň i zajímavý ekologický efekt.

Modernizací projde například vzduchotechnika a dohledové nebo řídicí systémy. Výraznou změnou k lepšímu bude i výměna osvětlení. Celkem 920 žárovek a zářivek bude nahrazeno úsporným LED osvětlením s vhodným indexem podání barev, které ušetří až 60 % současných nákladů.

Část stavebních prací bude hrazena z dotace Operačního projektu životní prostředí (OPŽP).

Zvýhodnění představuje 5 % dotace navíc k základní dotaci a mají na něj podle nových pravidel nárok žadatelé, kteří úspory ve svých budovách realizují dnes již známou metodou EPC. Projekt v AVU je tak prvním, který reálně prověří nově nastavené dotační podmínky zvýhodňující projekty, kde jsou díky metodě EPC jasně prokazatelné úspory energie.

Při využití EPC dodavatel za dosažení úspor smluvně ručí, jinak rozdíl sám doplácí. Zákazník nemusí na modernizaci dávat peníze ze svého rozpočtu, náklady na instalaci úsporných opatření se postupně uhradí z dosažených úspor energie.

„Kombinace EPC a dotace pro nás byla jasnou volbou. Jen z úspor bychom výměnu oken nebo izolaci střechy nezaplatili, s tím nám pomůže dotace, která je díky spojení s EPC vyšší. Navíc díky EPC se nám náklady na modernizaci energetického hospodářství budov vrátí ve smluvně zaručených a transparentních úsporách,“ říká Tomáš Vaněk, rektor AVU.

Do konce roku budou repasovány nebo nahrazeny replikami stovky oken, které by zaplnily třetinu fotbalového hřiště. Původní rámy atypických ateliérových oken, které tvoří nezaměnitelný vzhled těchto budov, zůstanou, pouze budou osazeny novými izolačními dvojskly. „Každá historická budova vyžaduje individuální a ohleduplný přístup. Podobně tomu bylo například v Národním divadle nebo v Rudolfinu, kde EPC úspěšně funguje už pátým rokem,“ vysvětluje Václav Taubr, generální ředitel společnosti ENESA.

Akademie výtvarných umění v Praze využívá celkem pět budov, postavených na přelomu 19. a 20. století. Jedná se o registrované kulturní památky, na nichž se architektonicky podíleli mimo jiné i Jan Kotěra a Josef Gočár. Modernizace probíhá mimořádně šetrně právě s ohledem na historický i umělecký význam těchto objektů.

Rekonstrukce se dotkne i bočních dveří na zahradu a dvoukřídlých dvojitých dveří do ateliéru, kde byla mj. dokončena socha koně svatého Václava z Václavského náměstí. Vše by mělo být hotovo do konce roku 2019.

Očekávaná úspora za celou dobu trvání projektu je 25 360 GJ tepla a 3910 MWh elektřiny. Škola ušetří díky novým moderním zařízením, jejichž obsluha je levnější, také 6,8 mil. Kč na ostatních provozních nákladech. Emise CO2 budou o 6 547 tun nižší v porovnání se současným stavem.

První výsledky projektu budou známy v polovině roku 2020.