PUBLIKACE MAPUJÍCÍ 25 LET EPC U NÁS

08. listopad

PUBLIKACE MAPUJÍCÍ 25 LET EPC U NÁS
PUBLIKACE MAPUJÍCÍ 25 LET EPC U NÁS
PUBLIKACE MAPUJÍCÍ 25 LET EPC U NÁS

V listopadu 1994 byl zahájen první energeticky úsporný projekt řešený metodou energetických služeb se zárukou úspor (EPC).  K této příležitosti připravila Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) publikaci nazvanou 25 let energetických služeb se zárukou úspor. Obsahuje pohled do historie formou rozhovorů se šesti klíčovými aktéry, stručnou informaci o základních principech metody EPC, a také přehled nejzajímavějších projektů.

Jak se realizovaly energeticky úsporné projekty v dobách, kdy cena elektřiny byla desetkrát nižší než dnes a snižování energetické náročnosti budov nebylo aktuální téma? Odkud k nám vlastně metoda EPC přišla?  V čem je její kouzlo? Jaká je současnost a budoucnost snižování energetické náročnosti budov u nás? To jsou klíčová témata rozhovorů. Jedním z dotazovaných je i Václav Taubr, ředitel společnosti ENESA a.s.

V rozhovoru s podtitulem O budoucnost EPC strach nemám Václav Taubr vysvětluje, co na EPC oceňuje nejvíce, jak se k EPC aktuálně staví stát a také, pro koho jsou EPC projekty vhodné: “ Ideální jsou objekty s vysokou spotřebou energie a přerušovaným provozem, jako například nemocnice, objekty sociálních služeb, sportovní areály, administrativní a školské objekty“.  Vyjadřuje se také k decentralizaci:“ Je to směr, o kterém by měla v každém konkrétním příkladu rozhodovat hlavně ekonomika. V řadě případů přináší prospěch u zásobování teplem, ale jsou teritoria, kde je centrální řešení ekonomicky výhodnější.“ Popisuje i konkrétní příklady projektů, které považuje za přelomové.

Publikace  obsahuje také rozhovor s Ivo Slavotínkem, předsedou APES, Vladimírem Sochorem, ředitelem odboru energetické účinnosti a úspor na MPO, Jaroslavem Marouškem, ředitelem společnosti SEVEn, a Jiřím Kalenským, ředitelem jilemnické nemocnice, kde byl realizován první EPC projekt v ČR.  Financování EPC projektů přibližuje Richard Čada, manažer pro exportní a obchodní financování ČSOB. Martin Hvozda z MVV Energie CZ mluví o symbióze EPC a SmartCity a připomíná roli důsledného energetického managementu.

Další kapitola publikace je o milnících EPC v ČR, kterými jsou schválení zákonů o rozpočtových pravidlech, hospodaření energií, ale i zákon o veřejných zakázkách. Zmíněna je také evropská směrnice o energetické účinnosti z roku 2012, kde bylo EPC poprvé zmíněno, jako jedna z doporučených cest ke snižování energetické náročnosti budov. Zatím posledním milníkem je bonifikace žádostí o dotaci z OPŽP využívajících metodu EPC pěti procenty navíc. Díky tomu už dnes vznikají EPC projekty o řád větší než doposud.

Závěr publikace tvoří přehled výjimečných projektů. Nechybí mezi nimi Národní divadlo, vlajková loď EPC, Kongresové centrum Praha, zatím investičně a technologicky nejnáročnější projekt a nejefektivnější EPC v průmyslu, které vzniklo závodě Siemens, Elektromotory Mohelnice. Je zde zmíněn i městský projekt v Písku, který je příkladem nejčastěji zastoupeného typu realizovaných projektů, kterých v současnosti eviduje APES více než sedm desítek, dalších deset měst podobný projekt připravuje.

Součástí komunikace 25 let EPC je i microsite www.energetickesluzby.com , kde jsou v kostce shrnuty základní principy a výhody metody EPC.

Web i publikace vznikly díky finanční pomoci ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017 – 2021 – Program EFEKT 2 pro rok 2019.