SENIOŘI Z JIHOČESKÉ DOBRÉ VODY SE BLACKOUTU BÁT NEMUSÍ

12. březen

SENIOŘI Z JIHOČESKÉ DOBRÉ VODY SE BLACKOUTU BÁT NEMUSÍ

V září 2021 bude v Domově důchodců v Dobré Vodě uvedena do provozu nová kogenerační jednotka, která kromě standardního vytápění a ohřevu teplé vody, zajistí v případě výpadku elektrické energie dostatečný výkon pro záložní napájení osvětlení, provozu kuchyně a výtahů.  Modernizace bude stát 7 mil. korun a metodou design&build ji dodá společnost ENESA z ČEZ ESCO.

V sociálním zařízení v Dobré Vodě bydlí téměř 250 seniorů, o které pečuje tým 200 zaměstnanců. Bylo postaveno v 60. letech minulého století. Od té doby prošlo řadou rekonstrukcí tak, aby odpovídalo současným požadavkům. Realizace podkrovní nástavby z roku 2002 je hodnocena velmi kladně i z hlediska urbanistického a architektonického. Podkroví s převahou dřeva citlivě zapadá do okolního přírodního prostředí lesoparku a lesa, který je klienty mimořádně oceňován.

Zajištění komfortu našich klientů a zachování okolní přírody nás motivuje k hledání energeticky úsporných řešení s dlouhodobým ekologickým přínosem. To jsou důvody, proč jsme se rozhodli vyměnit starou kogenerační jednotku za novou, výkonnější s využitím metody design&build,“ vysvětluje ředitelka domova důchodců Jana Zadražilová.

Klíčovým prvkem této metody je realizace s ohledem na náklady celého životního cyklu nové technologie. Další výhodou je, že za úspěšnost zakázky odpovídá jeden dodavatel, který musí navrhnout řešení, vypracovat projektovou dokumentaci, zajistit stavební povolení a veškeré dodávky, vybudovat a upravit přípojky a inženýrské sítě, vnitřní rozvody a nastavit měření a regulaci, tak aby vše odpovídalo parametrům na cenu a ekologickou zátěž.   

Při řešení této zakázky vycházíme ze současné spotřeby energie a budoucích nároků.  Nejlépe jim odpovídá kogenerační jednotka na zemní plyn o elektrickém výkonu 160 kWe a tepelném výkonu 250 kW.  Celková účinnost zdroje bude minimálně 93 %,“ říká Milan Dorko, generální ředitel společnosti ENESA a.s.

Součástí dodávky je i modernizace vzduchotechniky včetně tlumičů a úprava kouřovodu, vše s ohledem na minimalizaci hluku a spalin v bezprostředním okolí sociálního zařízení.  Vše musí být hotovo před začátkem topné sezony, tedy na podzim letošního roku.