ENESA JE OD 1. 11. 2021 SOUČÁSTÍ KONCERNU ČEZ

01. listopad

ENESA  JE OD 1. 11. 2021 SOUČÁSTÍ  KONCERNU ČEZ

S účinností od 1.11.2021 je společnost ENESA jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou.

Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.