JAK MŮŽE MĚSTO SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE, KDYŽ NEMÁ PENÍZE?

06. únor

JAK MŮŽE MĚSTO SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE, KDYŽ NEMÁ PENÍZE?

Město Klatovy díky úsporným opatřením šetří za energie přes 4 miliony korun ročně. Na jejich realizaci však před lety město nemělo moc peněz. Hledaly se tedy úspory s nejlepším poměrem cena – výkon.

Kolem roku 2012 začalo vedení města řešit, jak snížit spotřebu energie a vody ve svých objektech. K těm patří především školy a školky, ale třeba i radnice, policejní stanice nebo kulturní dům. Klatovští zastupitelé věděli, že vysokou spotřebou městu zbytečně unikají peníze a není to dobré ani pro životní prostředí. Takový stav byl nežádoucí, ale co s ním?

Prvním krokem bylo dotázání městských příspěvkových organizací, zda chtějí řešit svou spotřebu energie a kde spatřují ve svých budovách největší nedostatky. „Mohli jsme našim příspěvkovým organizacím úspory nařídit, ale takové řešení by nebylo dlouhodobě funkční. Potřebovali jsme, aby lidé, kteří mají jednotlivé objekty na starosti a budou s novými technologiemi pracovat, považovali ta opatření za svá,“ zdůvodňuje tento krok Václav Chroust, místostarosta města Klatovy.

Takto bylo vybráno celkem 17 objektů. Následně si město nechalo zpracovat analýzu poradenské firmy, jež definovala parametry, které by se měly u těchto budov zlepšit.

Poté bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele úsporných opatření. „Výsledky byly zajímavé. Nabízené technologie i jejich ceny se lišily celkem výrazně, ale výše úspor byla nakonec dost podobná,“ hodnotí výsledky Václav Chroust.

Ve výběrovém řízení nakonec zvítězila společnost ENESA, která v roce 2014 realizovala úsporná opatření na splátky a zároveň garantovala určitou výši dosažených úspor. Uspořené peníze nyní jdou na splácení investice. A pokud město zvládne ušetřit energii nad rámec garantovaných úspor, zůstanou mu tyto peníze jako bonus. A přesně to se v Klatovech děje."Garantovaná úspora je 3 800 000 korun ročně a tato částka se použije na splacení investice. Skutečná úspora však činí 4,2–4,6 milionu korun za rok. Projekt je naplánován na 8 let a až skončí, zůstanou úsporná opatření v majetku města a s nimi i uspořené prostředky v plné výši," upřesňuje generální ředitel společnosti ENESA Milan Dorko.

Popis energeticky úsporných opatření a další informace o EPC v Klatovech jsou součástí článku na TZB-info