ENESA je signatářem Evropského etického kodexu pro EPC

20. leden

ENESA je signatářem Evropského etického kodexu pro EPC

Na podzim loňského roku byl v rámci projektu Transparense sepsán Evropský etický kodex pro EPC.  ENESA byla jednou z prvních ESCO firem v ČR, která se k němu přihlásila.

Průzkum provedený projektem Transparense mezi firmami energetických služeb (ESCO) a finančními institucemi ukázal, že mezi hlavní bariéry využití metody EPC v Evropě patří nízká důvěra v poskytovatele EPC a složitost této metody. Proto byl za účelem vytvoření společného evropského standardu kvality projektů EPC připraven Evropský etický kodex pro EPC. 

Tento dokument určuje především zásady chování na straně poskytovatelů energetických služeb. Je však také kvalitativním ukazatelem pro klienty – co by měli očekávat a vyžadovat od poskytovatelů EPC a jaké zásady by sami měli dodržovat, aby mohli dosáhnout očekávaných úspor energie a s tím spojených výhod. 

Ačkoli společnost ENESA  tyto principy aplikuje od svého založení v roce 2005, vznik tohoto dokumentu velmi vítá. Formulování etických zásad a jejich dodržování může přispět ke zvýšení celkové transparentnosti a důvěryhodnosti metody EPC.