Pozvánka na mezinárodní konferenci

05. listopad

Pozvánka na mezinárodní konferenci

Za týden proběhne v Hotelu Jalta v Praze mezinárodní konference APES věnovaná možnostem, jaké nabízí metoda EPC ve veřejné správě, ale i překážkám, které brání jejímu širšímu využití. Seznamte se s programem a hosty této akce!
 

9:00 – 9:30Registrace

9:30 – 10:15

Úvodní sekce


Úvodní slovo
Pavel Šolc, náměstek ministra průmyslu a obchodu
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí
Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice


Úvodní prezentace - Energetické služby se zaručeným výsledkem: příležitost pro modernizaci energetické infrastruktury státní správy
Ivo Slavotínek, předseda APES

10:15 – 10:30Přestávka na kávu

10:30 – 12:30Panelová diskuze

Rozpočtové restrikce: brzda modernizace energetického hospodářství ve veřejném sektoru(OSS) nebo ochrana před dalším zadlužováním?

Moderuje:Ivo Slavotínek, předseda APES

Panelisté: Vladimír Sochor, Ministerstvo průmyslu aobchodu, Timothée Noël,Evropská komise, Peter Barton Wood, Head of Public Sector Energy at theDepartment of Energy and Climate Change (DECC) UK, Carl Georg Graf von Buquoy,EnergieAgentur.NRW, SRN, Václav Rybáček, ředitel odboru vládních a finančních účtů, Českýstatistický úřad, Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentura, Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy

12:30 - 13:30Oběd

13:30 - 14:30Vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší EPC projekt roku 2015

14.00 – 15.00II. Sekce - Jak využít EPC ve veřejném sektoru: realizace a financování projektů komplexní renovace budov
Moderuje: Jaroslav Maroušek, místopředseda APES

Kombinace energetických služeb a dotací:Transparentnost a efektivita především
Ondřej Vrbický, zástupce vedoucího odboru ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie Státního fondu životního prostředí ČR
 

Zkušenosti EIB s investicemi do energetické efektivnosti v Evropě

Isidoro Tapia, European Investment Bank, Luxembourg

Úloha banky při financování energetických služeb ve veřejném sektoru
Richard Čada, Československá obchodní banka a.s.

15:00 – 15:15Přestávka na kávu

15:15 – 17:00

Panelová diskuze

Energetické služby se zaručeným výsledkem ve veřejném sektoru v zemích EU: příležitosti a bariéry


Moderuje:Radim Kohoutek, místopředseda APES


Úvodní prezentace - Stav EPC v členských státech EU
Radim Kohoutek, místopředseda APES

Panelisté: Marcel Lauko, APES, Slovensko, Werner Kerschbaumer, DECA, Rakousko, Volker Dragon, eu.ESCO,EU, Javier Siguenza, AMI, člen EFFIES, Španělsko

17:00 – 18:00 Rautové pohoštění, závěr konference