Saint-Gobain Construction Products

Saint-Gobain Construction Products
Saint-Gobain Construction Products

Místo realizace: Častolovice

Rok realizace: 2008

Výše investic (Kč bez DPH): 56 000 000

Roční úspora energie (%): 95 % u vytápění/on the heat

Roční finanční úspora (Kč): 12 000 000

Úsporná opatření se zaměřila na zpětné získávání tepla z chlazení plášťů kupolových pecí a jeho využití pro vytápění výrobních hal a výrobu chladu na absorpčních chladících strojích.

Saint-Gobain Construction Products CZ a. s., Divize Isover (dříve Sain-Gobain Orsil s. r. o. Častolovice) vyrábí energeticky náročným procesem tepelné, protipožární a zvukové izolace. Při chlazení pláště pecí bylo původně odpadní teplo o výkonu 3 MW odváděno chladicími věžemi.

V roce 2007 jsme vypracovali projekt na využití tohoto tepla k vytápění hal a zpracovali jsme studii na výrobu chladu na absorpčních strojích.

Dodavatelsky jsme realizovali rekonstrukci vytápění v části areálu v hodnotě 8,5 mil. Kč, kdy jsme nahradili původní parní systém za teplovodní napojený na odpadní teplo z kupolových pecí. Investice od všech dodavatelů dosáhly hodnoty celkově 56 mil. Kč.