Klatovy

Klatovy
Klatovy

Rok zahájení projektu: 2013

Počet objektů: 17

Investice bez DPH: 18 000 000

Garantovaná roční úspora v Kč: 3 800 000

Délka trvání projektu (v letech): 8

Skladbou zapojených objektů byl projekt EPC v Klatovech poměrně pestrý. Základ tvoří základní a mateřské školy. V projektu však nechyběly ani dvě budovy radnice, dva domovy pro seniory a klatovský kulturní dům.

Základem úsporných opatření byla individuální regulace vytápění s možností nastavení topných křivek a časových režimů pro každou místnost v budově zvlášť. Dalších úspor bylo docíleno instalací LED svítidel a  omezovačů průtoku na výtokových armaturách pitné vody.

Třetina objektů  má vlastní plynovou kotelnu, všechny ostatní jsou napojeny na CZT. Kotelny a výměníkové stanice provozuje společnost Klatovská teplárna a.s., zdroje tepla tedy nebyly přímo součástí projektu. Spolupráce s Klatovskou teplárnou a.s. je příkladná, dispečink ENESA má k provozním datům strojoven on-line přístup a s provozovatelem průběžně „ladí“ provozní parametry tak, aby byl provoz ve vazbě na data získávaná z budov opravdu efektivní.