Dodávka a montáž chladících věží KCP Praha

Dodávka a montáž chladících věží KCP Praha
Dodávka a montáž chladících věží KCP Praha

Místo realizace: Praha

Rok realizace: 2020

Výše investic (Kč bez DPH): 6 700 000

Roční úspora energie (%): Neudáno

Roční finanční úspora (Kč): Neudáno

Předmětem díla byla demontáž stávajících chladících věží č. 3 a č. 4) včetně propojovacího potrubí chladící vody, demontáž ocelových konstrukcí pod chladícími věžemi, dodávka a montáž dvou nových chladících věží (každá o výkonu 3100 kW) včetně veškerého souvisejícího zařízení (ocelové konstrukce, pochozí lávky, trubní vedení chladící vody, část elektro, část MaR).

Dílo bylo realizováno metodou Design&Build. Výběrové řízení na dodavatele bylo uskutečněno na základě zadání požadovaného rozsahu, účelu a standardu s tím, že odpovědnost za zpracování projektové dokumentace a samotnou realizaci projektu byla přenesena na zhotovitele stavby za pevnou cenu.  Dílo bylo realizováno na střeše objektu Kongresového centra Praha, která se nachází v úrovni + 25 m (6. NP)